Werkteh
Werkteh Proizvodi

KUPNJA PO KATEGORIJAMA

JAMSTVO ZA NIVEL SYSTEM

Slika

Uvjeti jamstva

Ovdje pročitajte osnovne jamstvene uvjete.

1. Jamac jamči dobru kvalitetu i učinkovit rad proizvoda pod uvjetom da se koristi za ono za što je namijenjen, u radnim uvjetima navedenim u uputama za uporabu proizvoda.

  • jamstvo će pokrivati ​​nedostatke proizvoda/rezervnih dijelova koji su uzrokovani nedostacima u materijalima, neispravnom strukturom ili nedostacima u montaži
  • jamac korisniku daje jamstvo u trajanju od 24 mjeseci, a jamstveni rok počinje teći od dana prodaje.
  • kvarove koji su priznati kao pokriveni jamstvom će ovlašteni servisni centar besplatno otkloniti u najkraćem mogućem roku ne dužem od 14 radnih dana računajući od dana isporuke proizvoda na popravak. U opravdanim slučajevima, rok za popravak može se produžiti.
  • kvarovi nastali redovnim korištenjem npr. provjera, ispravljanje, kalibracija, ne smatraju se jamstvenim popravkom.
  • popravci će se obavljati u registriranom uredu Jamca ili na mjestima koje je Jamac odredio.
  • o načinu otklanjanja kvara odlučuje Jamac.
  • dodaci kao što su baterije, ćelije, kabeli, držači, punjači i drugi biti će pokriveni 3-mjesečnim jamstvom.
  • korisniku se naplaćuju neopravdane reklamacije prema važećim cjenicima.
  • jamstveni popravci se obavljaju samo i isključivo na temelju kupoprodajnog dokumenta koji sadrži serijski broj proizvoda (NUŽAN UVJET).
  • u okviru jamstva, Jamac ne odgovara za posljedice nedostataka, odnosno štetu nanesenu ljudima, imovini trećih osoba, izgubljenu dobit i sl.

2. Jamstvo će biti nevažeće ukoliko se utvrdi sljedeće: prekoračeni su standardi rada proizvoda, oštećenje je nastalo kao posljedica korištenja proizvoda u suprotnosti s njegovim uputama za uporabu, postoji mehaničko oštećenje, korisnik je sam vršio popravke ili u neovlaštenim servisima.

3. Odredbe Građanskog prava primjenjive su na sva pitanja koja nisu navedena u ovim uvjetima.

4. Stranke će uložiti sve napore kako bi sporove nastale u vezi s izvršenjem ovog ugovora riješile mirnim putem, a kada se to pokaže nemogućim, sporove će rješavati Sud nadležan prema sjedištu Jamca.

5. Kada su potrebne usluge jamstva koje pruža servisni centar, nemojte se ustručavati kontaktirati svog prodavača ili izravno servisni centar Nivel System (e-pošta service@nivelsystem.com , tel.: +48 22 632 91 40)

Karta distributera

O Nivel System-u

 

Mjerni instrumenti za građevinarstvo

Nivel System je poljski brand koji predstavlja visoku kvalitetu mjernih instrumenata i pribora. Naše poslovanje je pokrenuto 2003. godine i od tada je vođeno iskustvom koje smo stekli kroz razvoj, proizvodnju, nabavu i servis opreme.
Nadahnuće za naš razvoj i proizvodnju korištenjem vlastitih patenata proizlazi uglavnom iz povratnih informacija naših kupaca. Bez oklijevanja posežemo za inovativnim idejama i uspješno implementiramo inovativna rješenja, poput plave laserske zrake ili 4-linijski križni laseri s elektroničkom kompenzacijom. Naši instrumenti opremljeni su komponentama vrhunske kvalitete vodećih svjetskih dobavljača kako bi naši proizvodi zadovoljili najnovije trendove i očekivanja.

Zahvaljujući širokoj mreži distributera diljem Europe, proizvodi Nivel Systema prepoznati su i dostupni u brojnim trgovinama alatom i specijaliziranim trgovinama mjerne opreme. Kupci mogu testirati i birati iz široke palete opreme, prema svojim potrebama i mogućnostima.

Podršku pružamo preko naših regionalnih zastupnika i imamo jednu od najmodernijih dijagnostičkih platformi za građevinske lasere – Octopus Prime 3D. Nivel System instrumenti se provjeravaju i kalibriraju prije prodaje, a nudimo i pouzdan servis tijekom rada.